Co to jest zarządzanie?

1. Wyznaczanie celów

Ustalanie i osiąganie celów jest głównym sposobem, w jaki menedżer osiąga i utrzymuje sukces. Musi również być w stanie przekazać je swoim pracownikom w przekonujący sposób. Na przykład kierownik restauracji może stwierdzić, że chce skrócić czas obsługi i przypomnieć pracownikom, że szybsza obsługa zwiększa przychody i napiwki.

2. Organizowanie

Menedżerowie oceniają rodzaj pracy, dzielą ją na możliwe do wykonania zadania i skutecznie delegują na pracowników. Organizacja składa się z szeregu relacji między poszczególnymi pracownikami, a także działami lub podmiotami wewnątrz organizacji. Obowiązkiem menedżera jest zapewnienie harmonijnej współpracy tych osób i podmiotów, co obejmuje motywowanie pracowników i działów do wykonywania zadań. Dobry menedżer ma umiejętności budowania relacji międzyludzkich między członkami zespołu i potrafi rozwiązywać problemy, gdy członkowie mylą napotkane wyzwania.

Organizacja wymaga również od menedżera ustanowienia relacji władzy między członkami zespołu. Maksymalizacja rozwiązań organizacyjnych może pomóc firmom zwiększyć wydajność firmy na rynku, zmniejszyć koszty prowadzenia działalności i poprawić produktywność.

3. Motywowanie zespołu

Oprócz zadań związanych z organizacją i delegowaniem, motywacja obejmuje umiejętności radzenia sobie z różnymi typami osobowości w zespole. Skuteczny menedżer musi wiedzieć, jak tworzyć i kierować odnoszącymi sukcesy zespołami oraz wiedzieć, jak pobudzić członków zespołu do działania.

4. Opracowywanie systemów pomiarowych

Menedżerowie muszą wyznaczać cele lub kluczowe wskaźniki wydajności, do których dąży zespół, a następnie generować sposoby pomiaru, czy ich zespół jest na dobrej drodze do osiągnięcia tych celów. Ponieważ wymyślenie mierzalnych sposobów zrozumienia wyników może być trudne, menedżerowie muszą często być kreatywni i rozważni. Jednak, podobnie jak inne funkcje zarządzania, pomiar ma kluczowe znaczenie dla poprawy wyników biznesowych.

5. Rozwijanie ludzi

Oprócz prowadzenia zespołu w kierunku celu i mierzenia postępów w drodze, dobrzy menedżerowie inwestują w rozwój swoich pracowników. Menedżerowie mogą na przykład współpracować ze swoim zespołem, pomagając mu wyznaczać cele umożliwiające awans w karierze.

Menedżerowie muszą posiadać umiejętności przywódcze, aby z powodzeniem korzystać z tych pięciu operacji. Są odpowiedzialni za coaching członków swojego zespołu, pomagając im rozpoznawać ich mocne i słabe strony oraz poprawiać wyniki. Różni menedżerowie mogą mieć różne style przywództwa. Niezależnie od stylu, menedżerowie powinni rozwijać swoje umiejętności przywódcze, aby być skutecznym superwizorem.