Dlaczego psychologia jest ważna?

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem ludzkich motywacji i procesów mentalnych. Dzięki niej dowiadujemy się, jakie są przyczyny naszych zachowań, co nami kieruje, od czego jesteśmy zależni. Psychologia jako niezależna gałąź pojawiła się w latach siedemdziesiątych XIX wieku i od tamtej pory wciąż się rozwija, ułatwiając lawirowanie w chaosie ludzkich decyzji.

Psychologia i jej współczesne zastosowania

Psychologia umożliwia ochronę ludzi przed fizycznymi i emocjonalnymi krzywdami, zapewniając im właściwą przepustowość umysłową, tak by mogli sobie radzić z psychologicznymi zagrożeniami współczesnego świata.  Pomoc psychologiczna jest szczególnie ważna w przypadku trudności w radzeniu sobie z trudnymi wydarzeniami, takimi jak: śmierć najbliższych, rozwód rodziców, poważny kryzys finansowy, uzależnienia, choroby cywilizacyjne. Jednak nie tylko wydarzenia graniczne mogą spowodować zaburzenia, które wymagają konsultacji psychologicznej. Może ona okazać się pomocna w przypadku codziennego stresu w pracy, permanentnego borykania się z trudnościami finansowymi, braku umiejętności komunikowania się z członkami rodziny, odczuwaniu osamotnienia, trudności w nawiązywaniu relacji.

Różne dziedziny psychologii

Psychologia jako nauka rozwija się bardzo szybko, co wpływa na pojawienie się różnych specjalistycznych subdyscyplin. Do najważniejszych gałęzi psychologii należą: psychologia poznawcza, rozwojowa, społeczna, psychometryczna, porównawcza i fizjologiczna. Psychologia poznawcza obejmuje badanie sposobu funkcjonowania układu nerwowego, tego, w jaki sposób przetwarza on informacje. Psychologia rozwojowa pozwala na badanie człowieka oraz tego, jak zmienia się on na przestrzeni ubiegających lat. Psychologia społeczna koncentruje się na relacjach człowieka z otoczeniem, tym, jak uczestnictwo w grupie, związki z innymi wpływają na zachowania, przekonania i postawy jednostki. Psychometria to pomiar różnic indywidualnych w obrębie osobowości, inteligencji oraz postaw. Z kolei psychologia porównawcza bada różnice w zachowaniach ludzi i zwierząt, a fizjologiczna poszukuje przyczyn zachowania w fizjologii.

Psychologia stosowana

Wymienione dziedziny są dyscyplinami teoretycznymi. Poza nimi można wyróżnić wiele gałęzi psychologii stosowanej. W jej skład wchodzą: psychologia kliniczna, wychowawcza, sądowa, sportu, reklamy, zachowań konsumenckich, organizacji pracy. Wiedzę psychologiczną stosuje się w diagnostyce oraz badaniu zaburzeń procesów psychicznych, rehabilitacji osób z uszkodzonymi układu nerwowego, pomocy w zaburzeniach relacji międzyludzkich itd. To nauka, która obejmuje szereg dyscyplin i ma różnorodne zastosowania w praktyce.  Każdy problem, który negatywnie wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie, powinien być rozwiązany. Czasem nie jesteśmy w stanie zrobić tego samodzielnie, ponieważ nie rozumiemy tego, co się dzieje, co czujemy, albo to rozumiemy, ale nie potrafimy sobie z tym poradzić. W takich momentach nieoceniona jest pomoc specjalisty.