Gospodarka naturalna

Gospodarka naturalna – to rodzaj gospodarki, w której pieniądze nie są wykorzystywane do transferu zasobów między ludźmi. Jest to system alokacji zasobów poprzez barter bezpośredni, uprawnienie na mocy prawa lub podział zgodnie z tradycyjnym zwyczajem.

W bardziej złożonych formach gospodarki naturalnej niektóre towary mogą służyć jako punkt odniesienia dla uczciwego handlu wymiennego, ale generalnie waluta odgrywa tylko niewielką rolę w alokacji zasobów. W konsekwencji większość dóbr wytwarzanych w systemie gospodarki naturalnej nie jest wytwarzana w celu ich wymiany, ale do bezpośredniego spożycia przez producentów (utrzymanie). W związku z tym gospodarki naturalne wydają się samowystarczalne, a wszystkie konsumowane dobra są wytwarzane w kraju.

Termin ten był często używany w opozycji do innych form gospodarki, w szczególności kapitalizmu. Róża Luksemburg uważała, że ​​zniszczenie gospodarki naturalnej było warunkiem koniecznym rozwoju kapitalizmu. Karol Marks opisał Imperium Inków jako gospodarkę naturalną, ponieważ było ono zarówno odizolowane, jak i oparte na wymianie, a nie na zysku.

Inni autorzy używali bardziej względnego poczucia ekonomii naturalnej. Belgijski historyk gospodarczy Henri Pirenne zauważył, że średniowieczna Europa była często opisywana jako gospodarka naturalna pomimo istnienia pieniędzy, ponieważ pieniądz odgrywał znacznie mniejszą rolę niż we wcześniejszych lub późniejszych okresach