Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

wózek widłowy

Wózki widłowe to urządzenia transportu bliskiego, które są używane w firmach, gdzie niezbędne jest transport ciężkich ładunków na niewielkiej przestrzeni. Każdy, kto chce obsługiwać takie urządzenie, musi ukończyć kurs na operatora wózków widłowych, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. 

Praca operatora wózka widłowego cieszy się w Polsce dużą popularnością. Wiąże się to z rozwijającym się handlem, importem, eksportem oraz powstającymi centrami handlowymi i dużymi powierzchniowymi magazynami. W każdej z tych działalności wózki widłowe są wykorzystywane do transportu różnych, często ciężkich ładunków. To powoduje, że zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników obsługujących wózki widłowe. Jedynym sposobem na uzyskanie ważnego uprawnienia na takie urządzenia jest odbycie stosownego kursu oraz zdanie państwowego egzaminu. 

Ten składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Dopiero po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie uprawnień. Dokument ten jest wystawiany w trzech językach – polskim, angielskim i niemieckim. 

Kto może ukończyć kurs na wózki widłowe?

Kurs na wózki widłowe może ukończyć tylko osoba pełnoletnia, mająca ukończone 18 lat oraz posiadająca badanie lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy kierowcy. Dodatkowo uczestnik kursu musi mieć imienne zezwolenie pracodawcy na kierowanie wózkiem na terenie zakładu pracy lub hali magazynowej. Kursant powinien posiadać także prawo jazdy odpowiedniej kategorii w przypadku poruszania się urządzeniem po drogach publicznych. Jeśli natomiast będzie poruszał się wyłącznie po zamkniętych przestrzeniach, wtedy prawo jazdy nie jest wymagane. 

wózek widłowy, magazyn

Uprawnienia na wózki widłowe

Uprawnienia na wózki widłowe dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje wszystkie urządzenia tego typu razem z ładowarkami i wózkami, w których operator podnoszony jest razem z ładunkiem. Druga grupa uprawnień pozwala obsługiwać urządzenia bez wózków z wysięgnikiem i pojazdów, w których kierowca nie jest podnoszony wraz z ładunkiem.

Certyfikat otrzymany po pozytywnym ukończeniu kursu na wózki widłowe jest bezterminowy. Uprawnień nie trzeba odnawiać, są one także ważne, gdy kierowca straci prawo jazdy z powodu przekroczenia liczby punktów karnych. 

Kurs na wózki widłowe składa części teoretycznej, która obejmuje temat budowy wózków widłowych, zasady ich prawidłowego funkcjonowania oraz zasady BHP. Natomiast część praktyczna jest przeznaczona na naukę płynnej jazdy i obsługę wózków widłowych w różnych okolicznościach. Zatem taki kurs nie jest skomplikowany, a pozwala znaleźć lepszą pracę.