Kursy BHP we Wrocławiu – kto może je prowadzić, jak przebiegają?

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy to zestaw norm prawnych, które mają chronić pracowników przed wypadkami i urazami w miejscu pracy. Można im zapobiegać przez wdrożenie i przestrzeganie tych przepisów oraz wytycznych określanych przez konkretne organizacje. Każdy z zawodów wiąże się z pewnym ryzykiem, które może ponieść pracownik, dlatego też obowiązkiem pracodawcy jest zrobić wszystko, by zostało ono zminimalizowane. Chodzi nie tylko o to, aby się chronić w najlepszy sposób, lecz także pozostawać przy tym jak najbardziej produktywnymi. Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy musi przejść przez takie kursy. Jak wygląda ta kwestia we Wrocławiu? Jak przebiegają szkolenia BHP? Przeczytaj ten artykuł i poznaj odpowiedź!

Kursy bezpieczeństwa i higieny pracy – Wrocław 

Lokalizacja nie ma tutaj większego znaczenia. Wymagani mówią jasno, że bez względu na to, czy wykonujesz swoje obowiązki z miejscu takim jak Wrocław, Jelenia Góra czy Sandomierz – aby rozpocząć pracę, musisz przejść kursy BHP. 

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom tego rodzaju szkoleń. Nie może on dopuścić do pracy kogoś, kto ich nie ukończył. Trzeba mieć pewność, że pracownicy wiedzą, jak radzić sobie z zagrożeniami w miejscu pracy, wiedzą, jak obsługiwać maszyny, jak wygląda kwestia ergonomii miejsca pracy itd. Pracodawcy musi zależeć na tym, by jego podwładni byli bezpieczni. 

Pracodawcy mogą samodzielnie organizować i przeprowadzać tego rodzaju szkolenia. Mogą powierzyć te zadania pracownikowi służby BHP, pracownikowi, który ma wiedzę na ten temat, czy przeprowadzić je samodzielnie. Warto natomiast mieć świadomość, że na rynku działa wiele firm, które przeprowadzają kursy z bezpieczeństwa i higieny pracy – Wrocław ma bogatą ofertę, z której można skorzystać. Tego rodzaju jednostki oferują nam dużą wiedzę, są profesjonalnie przygotowane i odciążają pracodawcę.  

Jak przebiegają szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy?

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy dzielą się na wstępne oraz okresowe. To właśnie pierwsze z wymienionych musi przejść każdy pracownik, który chce rozpocząć pracę. Szkolenia okresowe z kolei obejmują pewne grupy pracowników i są przeprowadzane w różnych przedziałach czasowych. Jak wyglądają kursy? Jak należy udokumentować dane etapy? 

Wstępne szkolenie BHP

Wstępne szkolenie BHP składa się z dwóch etapów, czyli instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Jest to pierwsze szkolenie, które ma za zadanie przekazać pracownikowi, w jakiej firmie będzie pracował, jakie reguły w niej panują, jakie jest ryzyko na danym stanowisku, jakich urządzeń się używa, jak wygląda prawidłowa postawa przy pracy. Dodatkowo szkolenia te zawierać mogą kursy ochrony przeciwpożarowej czy pierwszej pomocy. 

Takie szkolenie jest konieczne, ponieważ pracownik, który nie zapozna się z wszelkimi możliwymi niebezpieczeństwami, jest bardziej narażony na wypadki przy pracy czy urazy, czego z pewnością nie chce ani on, ani pracodawca. 

Na tym etapie pracownik dowiaduje się nie tylko o tym, jak wygląda praca na jego stanowisku i co się z tym wiąże, lecz także poznaje wszelkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa miejsca pracy – drogi ewakuacyjne, miejsca przechowywania gaśnic itd. 

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny to pierwsza część szkolenia wstępnego BHP, która polega na tym, aby zapoznać pracowników z tymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, które zawarte są w Kodeksie pracy. To właśnie wówczas pracownik uczy się ewentualnej ewakuacji czy postępowania w przypadku pożaru, udzielania pierwszej pomocy czy też ergonomii miejsca pracy. Zagrożenie może być niebezpieczne, jak na przykład złe działanie maszyny, jak i mniej oczywiste – osoby pracujące przy biurkach przez wiele godzin, także muszą wiedzieć, jak postępować, aby nie nabawić się urazów kręgosłupa, które skutecznie mogą ich odciągnąć od wykonywania swoich zadań nawet na długie miesiące. Dlatego szkolenia to nie tylko kursy pierwszej pomocy czy ochrony przeciwpożarowej, lecz także ergonomii miejsca pracy.

Instruktaż stanowiskowy

Po zapoznaniu się z powyższymi wytycznymi przychodzi czas na instruktaż stanowiskowy. Przeprowadza go osoba pracująca na danym stanowisku, przełożony lub pracodawca, jeśli ma odpowiednią wiedzę. W tym etapie pracownik dowiaduje się, jak wygląda praca na jego konkretnym stanowisku. Zapoznaje się z tym, jak wykonywać swoje obowiązki, by było to jak najbezpieczniejsze. Szczególnie ci pracownicy, którzy wykonują pracę, z którą wiążą się czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, taki instruktaż jest koniecznością.

Szkolenie wstępne jest potwierdzane oświadczeniem o jego ukończeniu, które powinno zawierać informacje, takie jak imię i nazwisko pracownika, niezbędne informacje oraz podpis osoby przechodzącej szkolenie. Należy również wypełnić Kartę Bezpieczeństwa i Higieny pracy oraz umieścić ją w aktach osobowych pracownika.

Okresowe szkolenia BHP

Jak jednak wspominaliśmy, kursy BHP nie kończą się na szkoleniu wstępnym. Pewne grupy pracowników muszą także przechodzić szkolenia okresowe. Podobnie jak w poprzednim przypadku, także tutaj mogą być przeprowadzane albo przez pracodawcę, albo przez firmę zewnętrzną. 

Okresowe szkolenie BHP przeprowadzane są w różnych okresach. Niektóre zawody wymagają przeprowadzania ich już po 12 miesiącach od zatrudnienia. W innych przypadkach – na przykład na stanowiskach robotniczych – szkolenia okresowe przeprowadza się co trzy lata. Częściej jest to konieczne, kiedy wykonywane obowiązki są okupione większym ryzykiem. Często szkoli się również kadra kierownicza, z kolei pracownicy administracyjni – nawet co 6 lat. 

Okresowe szkolenie BHP zakończone jest otrzymaniem certyfikatów przez uczestników. Są one imienne i posiadają okres ważności w zależności od zajmowanego stanowiska. Prowadzone są rejestry osób, które uczestniczą w takich kursach, w związku z tym można uzyskać duplikaty certyfikatów. 

Szkolenia BHP są niezwykle istotne i każdy pracodawca powinien podchodzić do nich z pełnym profesjonalizmem.